top of page

~the sound of the soul~

Of het nu een massage is ...

Of het nu een mantra zingen is ...

Of het nu yin yoga is...

Je mag zalig tot rust komen...

Een diepe ontspanning voelen...

Eerst uitademen en dan inademen...

Je mag de stilte voelen vanbinnen...

Je in een yogahouding laten leggen...

Meebewegen op het ritme...

Trillingen voelen in je lichaam

Je bewust worden waar je vastzit...

Even uitblazen...

Genieten van de klanken...

Een heerlijke thee...

Ontspannen...

We ont-moeten elkaar

~You can join in ~

Whether it is a massage or

Whether it is singing a mantra or a yin yoga class ...

You can relax blissfully ...

Feel a deep relaxation ...

First exhale and then inhale ...

You may feel the silence inside ...

Getting into a yoga pose ...

Moving with the rhythm ...

Feel vibrations in your body

Becoming aware of where you are stuck ...

Take a breath ...

Enjoying the sounds ...

A delicious tea ...

Relax...

We meet each other

~You can join in ~


bottom of page